Agentúra Confidence, zber jabĺk

ŽIADOSŤ 2024 NA STIAHNUTIE

STIAHNUŤ
Žiadosť o sprostredkovanie zamestnania v zahraničí v roku 2024

Dôležité!!!

Žiadosť prosíme vyplniť čo najdôkladnejšie, zvyšujete tým svoje šance.

Za kompletnú registráciu sa považuje vyplnenie žiadosti, priloženie kópie občianskeho preukazu a uhradenie registračného poplatku 7 €.

Žiadosť spolu s kópiu platného občianskeho preukazu (OP) nám môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

  • Poštou na adresu: Agentúra Confidence, Mgr. Milan Lacovič, Komenského 1094, 05001 Revúca
  • E-mailom: info@zberjablk.sk
  • Osobne: v kancelárii našej agentúry v Revúcej

Registračný poplatok 7 € prosíme uhradiť poštovou poukážkou typu H na vyššie uvedenú poštovú adresu alebo prevodom na číslo účtu SK21 0900 0000 0005 1118 9140. V prípade platby prevodom uveďte do poznámky pri platbe Vaše meno, aby sme vedeli identifikovať platbu. Prípadne priamo v kancelárii Agentúry v Revúcej.


Vyplnenie žiadosti a ostatných náležitostí prosíme aj od minuloročných a stálych klientov, nakoľko nám tým potvrdíte Váš opätovný záujem o dané miesto a my túto informáciu vieme včas posunúť vášmu farmárovi. 
Tiež u Vás mohlo v priebehu roka dôjsť k nejakým zmenám/zmena OP, zmena bydliska, tel. čísla a pod. a pre agentúru je dôležité pracovať s aktuálnymi informáciami o našich klientoch.

Žiadosti sa snažíme vybavovať podľa dátumov podania, niekedy však musíme prihliadnuť na konkrétne požiadavky zamestnávateľa týkajúcich sa znalosti jazyka, pracovných skúseností v danej oblasti, možnosti vlastnej dopravy, veku, pohlavia a pod.

V závislosti od požiadaviek našich zamestnávateľov a na základe informácií, ktoré nám Vašimi žiadosťami poskytnete Vy, Vás budeme telefonicky kontaktovať a ponúkneme Vám konkrétne pracovné miesta.