Agentúra Confidence, zber jabĺk

O NÁS

Agentúra Confidence vznikla v roku 2000 ako výsledok snahy o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti, t.j. Revúca a okolie. Spokojných a dlhoročných klientov ale našla vo všetkých kútoch Slovenska. Zameriava sa prevažne na sezónne práce v zahraničí v oblasti poľnohospodárstva.

Začiatok sezóny pre Agentúru predstavujú mesiace marec/apríl/máj, kedy našim klientom vieme ponúknuť sezónne práce priamo súvisiace s plodinami a prácami typickými pre dané obdobie. /špargľa, melóny, chmeľ, lesné škôlky, práca v záhradkárstve...každý rok ponúka niečo iné/

V mesiacoch jún/júl/august prevažnú časť pracovných ponúk tvorí pretrhávka jabĺk v Talianku a zbery drobného ovocia. /jahody, maliny, čučoriedky/

Najsilnejším obdobím krátkodobej pracovnej možnosti sú mesiace september/október, kedy agentúra ponúka voľné miesta na zbery jabĺk v severnom Taliansku pre stálych aj nových záujemcov v trvaní prevažne 2,5-4 týždňov.

Sporadicky sa vyskytne aj možnosť trvalých zamestnaní v zahraničí.

Pokiaľ je pre vás sezónna pracovná záležitosť v ktoromkoľvek vyššie spomínanom období vyhovujúca a fyzická práca v menšom či väčšom kolektíve pre vás nie je problémom, prvým krokom k úspešnosti bude vyplniť žiadosť a zaslať nám ju.

Jasnejšiu predstavu o tom, ako to na takom zbere a pretrhávke jabĺk vyzerá získate tu:
http://www.pracavonku.sk/brigada/zber-jablk-taliansko.html